Javni poziv za zainteresovane saradnike Centra za istraživanje i razvoj namještaja Gradiška

Centar za istraživanje i razvoj namještaja koji je osnovan u sklopu projekta „Gradiška – grad drveta“, a koji je podržan finansijskim sredstvima Evropske unije (EU) i Njemačkog saveznog ministarstva zaekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BIH, objavljuje Javni poziv za zainteresovane saradnike Centra. Cilj ovog Javnog poziva je formirati bazu dizajnera namještaja/industrijskih dizajnera, 3D modelara i fotografa koji bi bili potencijalni saradnici
Centra za istraživanje i razvoj pri procesima vezanim za razvoj novih proizvoda. Za izvršene usluge predviđena je isplata honorara.

Misija Centra za istraživanje i razvoj je da pruža konstantnu podršku preduzećima iz sektora prerade drveta i proizvodnje namještaja koja se odnosi na dizajn i razvoj novih proizvoda sa primjenom najmodernijih IKT tehnologija i rješenja, te usluga koje bi omogućile unaprijeđenje proizvodnog portfolija i konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.


Molimo Vas da vaše prijave u .pdf formatu zajedno sa biografijom i
portfoliom pošaljete do 02.04.2021. godine na E-mail info@cziir.com