Izrada prototipa u saradnji sa partnerima Centra

Jedna od usluga Centra za istraživanje i razvoj je izrada prvih prototipa proizvoda za drvoprerađivačka preduzeća, kako bi se ubrzao proces inovacije i uvođenja novih proizvoda u serijsku proizvodnju. Zahvaljujući bliskoj saradnji Centra i naših partnera – preduzeća Bor d.o.o. Gradiška – razvijena je kompletna tehnička dokumentacija i izrađen je prvi prototip tehnički zahtjevnog proizvoda – „Parametrijske stolice“.

Zahvaljujući konstatnom zajednikom radu, inženjeri Centra su u saradnji sa zaposlenicima preduzeća „Bor“ d.o.o. uspješno definisali sve proizvodne procese, te zahvaljujući dodatnoj proizvodnoj opremi koja je obezbjeđena putem projekta „Gradiška – grad drveta“ a koja je postavljena u preduzeće „Bor“ uspješno izradili prvi prototip parametrijske stolice.

U poslednje vrijeme parametrijski namještaj sve više dobija na popularnosti i čest je odabir pri dizajniranju poslovnih enterijera. Parametrijski modelu se proizvode na čvrstim okvirima neobično prozračnih oblika, gdje se odnos između elemenata koristi za manipulisanje i formiranje dizajna složenih geometrija i struktura. Upravo ova vrsta namještaja je bila prvi izbor za izradu jednog od prvih prototipa kako bi se što bolje ilustrovale tehničke mogućnosti pri izradi prototipa koje Centar posjeduje zajedno sa partnerima.

Pogledajte kako je tekao proces proizvodnje:

Proces izrade prototipa

Picture 1 of 17