O Centru za istraživanje i razvoj

Naša vizija

Za istraživanje i razvoj je pozicionirati Gradišku, sa njenim susjednim opštinama, kao lidera u dizajnu i razvoju namještaja sa preduzećima koja proizvode i plasiraju visoko kvalitetne i moderne proizvode, te ih izvoze na najzahtjevnija evropska tržišta.

Naša misija

Za istraživanje i razvoj je da pruža konstantnu podršku preduzećima iz sektora prerade drveta i proizvodnje namještaja koja se odnosi na dizajn i razvoj novih proizvoda sa primjenom najmodernijih IKT tehnologija i rješenja, te usluga koje bi omogućile unaprijeđenje proizvodnog portfolia i konkurentnosi na domaćem i inostranom tržištu.

O projektu

Projekat nudi centar za inovacije i razvoj proizvoda – Centar za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkog sektora. Centar će imati međusektorski pristup kombinujući lokalne resurse i IKT alate. Fokus projekta je na podršci kompanijama u vezi inovacija, klasterizacije, umrežavanja, razvoja proizvoda i promocije. Ciljane kompanije će moći brže odgovoriti na potrebe klijenata i nadograditi svoje kapacitete. Projekt će takođe podržati razvoj i uvođenje novog nastavnog plana za CNC operatere u Tehničkoj školi Gradiške. Davanjem podrške ciljnim kompanijama da povećaju svoja ulaganja u razvoj proizvoda sa višom dodanom vrijednošću i njhovo brendiranje, projekt će dovesti do stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta na ovom području.

Naziv projekta: Gradiška – grad drveta (Gradiška – theCity of Wood)

Projekat finansiraju: Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business

Lokacije na kojima se implementira projekat: Grad Gradiška

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Drvoprerađivački sektor

Projekat provode: Grad Gradiška (vodeći partner); Tehnička škola, Gradiška (partner P1); Bor d.o.o. Gradiška (partner P2)

703 198 KM
Ukupna vrijednost projekta
557 312 KM
Bespovratna sredstva Evropske unije
18 mjeseci
Vrijeme trajanja projekta