CZIIR WEBINAR/OBUKA – Digitalizacija kroz upotrebu softvera u proizvodnom ciklusu

Predavač: Mladen Kačavenda, mr. ecc.

Centar za istraživanje i razvoj Gradiška od 26. do 30. marta 2022. godine organizuje stručno predavanje na temu „Digitalizacija kroz upotrebu softvera u proizvodnom ciklusu“ čiji je cilj da zaposlenicima Centra, ali i saradnicima, klijentima, te ostalim zainteresovanim predstavnicima preduzeća i fizičkim licima prenese znanja o ciljevima, mogućnostima, metodologijama implementacije, te ključnim koristima primjene savremenih softverskih rješenja u preduzećima čija je pretežna djelatnost proizvodnja namještaja.

Stručno predavanje će biti organizovano u formi webinara, gdje će svi učesnici imati priliku da se upoznaju sa funkcionalnostima i metodologijama primjene ERP rješenja.

Stručno predavanje se organizuje u sklopu projekta „Gradiška – grad drveta“ koji sprovodi grad Gradiška zajedno sa partnerima u sklopu „EU4Business“ projekta koji finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Raspored predavanja:

1. dan – 26.03.2022. godine – od 18:30h do 21:00h/ webinar

 • Ciljevi uvođenja informacionog sistema u proizvodnu organizaciju;
 • Funkcionalne oblasti obuhvaćene standardnim ERP rješenjem;
 • SAP – Sistemske Aplikacije i Proizvodi u obradi poslovnih podataka;
 • Metodologija implementacije – Accelerated SAP metodologija (ASAP).

2. dan – 27.03.2022. godine – od 18:30h do 21:00h/ webinar

 • Nabavka i upravljanje zalihama;
 • Održavanje pogona.

 3. dan – 28.03.2022. godine – od 18:30h do 21:00h/ webinar

 • Proizvodnja;
 • Upravljanje kvalitetom.

4. dan – 29.03.2022. godine – od 18:30h do 21:00h/ webinar

 • Finansije;
 • Prodaja i distribucija.

5. dan – 30.03.2022. godine – od 18:30h do 21:00h/ webinar

 • Kontroling;
 • Ključna korist i ostvareni efekti nastali uvođenjem informacionog sistema u proizvodnu
 • organizaciju.

Leave a Reply