Cilj, misija i vizija Centra za razvoj i istraživanje

Cilj, misija i vizija Centra za razvoj i istraživanje

Cilj:

Povećanje konkurentnosti preduzeća za preradu drveta gradu Gradiška i opštinama Srbac, Laktaši i Kozarska Dubica, njihovih prihoda i stope izvoza, kao i stvaranje kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta u drvoprerađivačkoj industriji koja je visoko pozicionirana u lancu vrijednosti.

Misija:

Za istraživanje i razvoj je da pruža konstantnu podršku preduzećima iz sektora prerade drveta i proizvodnje namještaja koja se odnosi na dizajn i razvoj novih proizvoda sa primjenom najmodernijih IKT tehnologija i rješenja, te usluga koje bi omogućile unaprijeđenje proizvodnog portfolia i konkurentnosi na domaćem i inostranom tržištu.

Vizija:

Za istraživanje i razvoj je pozicionirati Gradišku, sa njenim susjednim opštinama, kao lidera u dizajnu i razvoju namještaja sa preduzećima koja proizvode i plasiraju visoko kvalitetne i moderne proizvode, te ih izvoze na najzahtjevnija evropska tržišta.