O centru za istraživanje i razvoj

O centru za istraživanje i razvoj

Projekat nudi centar za inovacije i razvoj proizvoda – Centar za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkog sektora. Centar će imati međusektorski pristup kombinujući lokalne resurse i IKT alate. Fokus projekta je na podršci kompanijama u vezi inovacija, klasterizacije, umrežavanja, razvoja proizvoda i promocije. Ciljane kompanije će moći brže odgovoriti na potrebe klijenata i nadograditi svoje kapacitete. Projekt će takođe podržati razvoj i uvođenje novog nastavnog plana za CNC operatere u Tehničkoj školi Gradiške. Davanjem podrške ciljnim kompanijama da povećaju svoja ulaganja u razvoj proizvoda sa višom dodanom vrijednošću i njhovo brendiranje, projekt će dovesti do stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta na ovom području.

Naziv projekta: Gradiška – grad drveta (Gradiška – theCity of Wood)

Projekat finansiraju: Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekat

Lokacije na kojima se implementira projekat: Grad Gradiška

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Drvoprerađivački sektor

Projekat provode: Grad Gradiška (vodeći partner); Tehnička škola, Gradiška (partner P1); Bor d.o.o. Gradiška (partner P2)