Održana prva prezentacija projekta i Centra za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkim preduzećima

U sklopu realizacije projekta “Gradiška – grad drveta” koji sprovodi Grad Gradiška održana je prva prezentacija projekta drvoprerađivačkim preduzećima i privrednicima sa područja grada Gradiška kako bi se detaljno upoznali sa aktivnostima projekta, ali i uslugama koje pruža Centar za istraživanje i razvoj, a koje će biti dostupne drvopređivačkim preduzećima u narednom periodu.

Prezentaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Gradiška, gospodin Zoran Adžić, koji je i otvorio današnji događaj, predstavnici drvoprerađivačkih preduzeća sa područja grada Gradiška, kao i predstavnici projektnih partnera – JU Tehnička škola Gradiška i Bor d.o.o., te članovi projektnog tima i zaposlenici Centra za istraživanje i razvoj.

Nakon detaljnog predstavljanja projektnih aktivnosti, prezentovane su i usluge Centra za istraživanje i razvoj koje uključuju: dizajn proizvoda, 3D modelovanje, 3D skeniranje postojećih proizvoda, CAD/CAM pripremu, izradu prototipa proizvoda, usluge profesionalnog fotografisanja, te edukacije i prenos znanja, a koje su nakon otvaranja Centra dostupne privrednicima.

Svi prisutni su se složili da ove vrste usluga predstavljaju značajan resurs koji može biti od velike koristi drvoprerađivačkom sektoru, te su izrazili spremnost za saradnju i korištenje navedenih usluga. Predstavnici preduzeća su istakli da je drvoprerađivački sektor kompleksan, te da postoji veliki broj izazova sa kojima se susreće, ali da zajedničkim djelovanjem i saradnjom veliki broj problema može biti prevaziđen.

U narednom periodu, predstavnici Centra za istraživanje i razvoj održaće pojedinačne sastanke sa drvoprerađivačkim preduzećima kako bi se upoznali sa razvojnim procesima u svim preduzećima i problematikom koju ovi procesi nose kako bi što bolje mogli da prilagode usluge tržišnim zahtjevima.

Cilj projekta „Gradiška – grad drveta“ je povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća u drvoprerađivačkoj industriji u Gradu Gradiška i opštinama Srbac, Laktaši i Kozarska Dubica, povećanju njihovih prihoda i stope izvoza, kao i stvaranje kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta u drvoprerađivačkoj industriji koja je visoko pozicionirana u lancu vrijednosti.

Projekat „Gradiška – grad drveta“ je podržan sredstvima Evropske unije (EU) i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru EU4Business projekta.

Sastanak-sa-preduzetnicima

Picture 1 of 6