Izrada tehničke dokumentacije za preduzeće „BERS“ d.o.o. Gradiška

Na osnovu ostvarene saradnje i izraženog interesa od strane preduzeća BERS d.o.o. Gradiška, Centar za istraživanje i razvoj je u proteklom periodu pružio značajnu tehničku podršku ovom izvozno orjentisanom preduzeću kroz izradu tehničke dokumentacije za nekoliko proizvoda u skladu sa zahtjevima krajnjih kupaca.

Ovaj vid podrške je značajan s obzirom da objedinjuje više elemenata, omogućavalakše praćenje svih parametara vezanih za utrošak materijala, te poboljšava organizaciju postavke proizvodnje od ulaska repromaterijala do završetka gotovog proizvoda. Cilj ove usluge jeste upravo da se postigne što efikasnija proizvodnja sa detaljnim prikazom svih elemenata koji ulaze u proizvod, kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na potražnju koja dolazi od stranih klijenata.

Specifičnost proizvodnog portfolia preduzeća BERS d.o.o. posjeduje značajan potencijal za povećanje plasmana na evropsko tržište, te će Centar za istraživanje i razvoj biti na raspolaganju ovom preduzeću i u narednom periodu kako bi se pružio i dodatni set usluga koji će za cilj imati upravo povećanje efikasnosti proizvodnje i što kvalitetnije predstavljanje proizvoda krajnjim kupcima.