Kompletirane usluge za preduzeće „Tapetarija Matić“

Centar za istraživanje i razvoj je u proteklom periodu ostvario značajnu saradnju sa drvorerađivačkim preduzećima sa područja grada Gradiška, te se aktivno pristupilo pružanju usluga Centra kranjim korisnicima. Posebno dobra saradnja je ostvarena sa preduzećem „Tapetarija Matić“ d.o.o. Gradiška.

Centar je za preduzeće „Tapetarija Matić“ aktivno radio na izradi tehničke dokumentacije za proizvode koji se serijski proizvode u pogonima ovog preduzeća u Agro industrijskoj zoni u Novoj Topoli. Obimna tehnička dokumentacija je kompletirana, i predana predstavnicima preduzeća. Pored toga, izrađen je i 3D model gariniture „Square“ kao i hiper realistični renderi garniture koji će preduzeće dalje da koristi u svom poslovanju kako bi što efikasnije predstavilo ovaj proizvod krajnjim kupcima.

Zahvaljujući visokom kvalitetu pružene usluge, načelno je razgovarano i o mogućnostima dugoročne saradnje između Centra i preduzeća „Tapetarija Matić“, te se u budućnosti očekuje pružanje niza usluga ovom uspješnom privrednom subjektu koje imaju za cilj da unaprijede poslovne i proizvodne procese.