CZIIR WEBINAR/OBUKA 14.09.-18.9.2021. godine

Predavač: Zoran Repajić, dip. inž. mašinstva


Centar za istraživanje i razvoj Gradiška od 14. do 18. septembra 2021. godine organizuje stručno predavanje na temu „3D skeniranje proizvoda i reverzibilni inženjering“ čiji je cilj da saradnicima Centra, klijentima, ali i svim zainteresovanim predstavnicima preduzeća i fizičkim licima prenese znanja o osnovama i značaju uloge 3D skeniranja u savremenim proizvodnim procesima.

Stručno predavanje je zamišljeno kao hibridno predavanje koje će da kombinuje on-line prisustvo učesnika i praktičnu obuku na 3D skeneru, te obuku na programima za reverzibilno inženjerstvo kako bi se stekla teorijska i praktična znanja upotrebe 3D skenera u industriji namještaja. Učesnici će imati priliku da prođu sve faze koje podrazumijeva 3D skeniranje proizvoda, faze softverske obrade skeniranog modela i izradu CAD modela na osnovu skeniranih predmeta, pripremu za CNC obradu skeniranih modela, te finalnu izradu modela na CNC mašini i komparaciju sa skeniranim modelima.

Stručno predavanje će učesnicima omogućiti da steknu znanja koja će moći primjeniti u svakodnevnom radu, te samostalni rad koji podrazumijeva postavku i pripremu predmeta za 3D skeniranje, obradu podataka dobijenih 3D skenerom, te izradu CAD modela postupkom reverzibilnig inženjeringa na osnovu mesh modela skeniranog predmeta.

Stručno predavanje će održati gospodin Zoran Repajić, dipl. inž. mašinstva koji posjeduje dugogodišnje iskustvo u primjeni 3D skeniranja i reverzibilnog inženjeringa u prerađivačkoj industriji.


Pozivamo vas da se blagovremeno prijavite na stručno predavanje tako što ćete do ponedeljka 13.09.2021. godine do 12h poslati vaše osnovne podatke (ime i prezime, zanimanje, naziv preduzeća/institucije ispred koje se prijavljujete) na email bojana.bjelovuk@gradgradiska.com


Stručni predavanje se organizuje u sklopu projekta „Gradiška – grad drveta“ koji sprovodi grad Gradiška zajedno sa partnerima u sklopu „EU4Business“ projekta koji finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

3D skeniranje i reverzibilni inženjering – Raspored predavanja

1. dan – 14.09.2021. godine – od 16:00 do 18:00 / webinar

 • Definicija reverzibilnog inženjerstva;
 • Zašto se koristi reverzibilno inženjerstvo?;
 • Značaj i uloga 3D skeniranja u savremenim proizvodnim procesima;
 • Različiti tipovi 3D skenera s obzirom na tehnologiju, te način funkcionisanja;
 • Karakteristike 3D skenera.

2. dan – 15.09.2021. godine – od 16:00 do 18:00 / webinar

 • Komparacija postojećih modela 3D skenera;
 • Opšte karakteristike 3D skeniranog modela;
 • Primjena 3D skenera u industriji;
 • Karakteristike .stl; .obj; i mesh datoteka;
 • Mogućnosti primjene 3D skenera za kontrolu dimenzija i oblika izrađenih djelova;
 • Mogućnosti primjene 3D skenera u reverzibilnom inženjeringu.

3. dan – 16.09.2021. godine – od 16:00 do 18:00 / webinar

 • Inicijalizacija i kalibracija 3D skenera;
 • Rad skenera u različitim radnim režimima skeniranja (Fixed Scan, Handheld HD Scan, Handheld Rapid Scan);
 • Specifičnosti prilikom skeniranja (brzina skeniranja, rezolucija, tekstura, itd.).

4. dan – 17.09.2021. godine – od 16:00 do 18:00 / praktična obuka – JU Tehnička škola Gradiška

 • Obrada i eksportovanje skeniranih predmeta za reverzibilni inženjering;
 • Pripremne radnje za import skeniranih predmeta u pripadajući softwer (SolidEdge, SolidWorks, CATIA, Fusion 360 ili sl.);
 • Osnovne radnje/alati u pripadajućem programima za proces reverzibilnog inženjeringa.

5. dan – 18.09.2021. godine – od 9:00 do 11:00 / praktična obuka – JU Tehnička škola Gradiška

 • Vježba 1 – skeniranje i  reverzibilni inženjering geometrijski jednostavnih modela;
 • Vježba 2 –  skeniranje i reverzibilni inženjeringa dva geometrijski složenija modela (npr. reljefne površine, rezbarije i sl.);
 • Pitanja učesnika i diskusija.