CZIIR WEBINAR 24.08.-28.08.2021.

Vrijednost i principi primjene dizajna u proizvodnji
namještaja


Predavač: Jelena Nikolić, dipl. diz.

 1. DAN 24.08. 10-12h
  Tema: KREATIVNE INDUSTRIJE
 2. DAN 25.08. 10-12h
  Tema: RAZVOJ I MARKETING BRENDA
 3. DAN 26.08 10-12h
  Tema: DIZAJN NAMJEŠTAJA
 4. 27.08. 10-12h
  Tema: VRIJEDNOST DIZAJNA
 5. 28.08. 10-12h – “Dan otvorenih vrata”

Pozivamo vas na webinar o vrijednostima i principima primjene dizajna u proizvodnji
namještaja, koje igraju presudnu ulogu u postizanju dugoročnih poslovnih rezultata
poduzeća.


Dvočasovni webinar će u periodu od 24. do 28. avgusta održati Jelena Nikolić, dipl. diz.
(kreativni direktor Balkanskog arhitektonskog bijenala u predsjednica udruženja za razvoj
dizajna Nulta tačka, iz Banjaluke).


Webinar je zamišljen kao interaktivna online radionica, i sastoji se iz teorijskog i praktičnog
dijela koji će voditi predavač Jelena Nikolić, dipl. diz. Tokom predavanja razgovoru će se
pridružiti i gostujući dizajner.


Predavanja se sastoje od uvoda koji podrazumjeva i objašnjavanje strateškog cilja
predavanja. Predavanja će se vršiti metodom razgovora, izlaganja i demonstrativno-
ilustrativne metode. Nakon svakog predavanja, učesnici će biti pozvani na diskusiju.
“Dan otvorenih vrata” podrzumjeva obilazak I upoznavanje sa Centrom za istraživanje I
razvoj.


Na osnovu dugogodišnjeg rada iz oblasti rukovođenja procesima dizajna i dizajniranja,
konsultantica i njen gost pokazaće kako mogu saradnici i dizajneri najbolje uticati na podizanje kompetencija malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvoprerade, sa akcentom na
proizvodnju namještaja.


PRIJAVE SLATI NA E-MAIL: bojana.bjelovuk@gradgradiska.com