Vrijedna donacija Centra za istraživanje i razvoj JPU “Lepa Radić”Gradiška

Razvojna agencija Gradiška donirala je danas JPU “Lepa Radić“ Gradiška didaktičke igračke osmišljene u Centru za istraživanje i razvoj proizvoda koji funkcioniše u okviru Agencije.

Direktor Razvojne agencije Gradiška Bogdan Vicanović pojasnio je da su posredstvom Centra za istraživanje i razvoj, koji djeluje u okviru Agencije krajem prošle godine došli na ideju da iskoriste svoje ljudske i materijalne resurse i naprave nešto korisno za najmlađe. Vrijednost doniranih didaktičkih setova je 3.000КM.

Pet setova didaktičkih igračaka osmislili su zaposleni u Centru za istraživanje i razvoj proizvoda od drveta. Aleksandar Ivaštanin, glavni inženjer rekao je da je proces, od ideje do izrade, trajao oko mjesec dana i da su im partneri bili Tehnička škola Gradiška, čiji učenici su učestvovali u izradi igračaka i preduzeće “Bor“ Gradiška, koje je doniralo materijal.

Direktor Javne predškolske ustanove “Lepa Radić“ Suzana Ivaštanin zahvalila se na donaciji poligona za fizički razvoj i naglasila da su igračke potrošni materijal i da će im ove, izrađene od drveta, duže trajati.

Centar za istraživane i razvoj, nastavlja pružati podršku preduzećima iz oblasti prerade drveta i proizvodnje namještaja, te nastavlja rad na budućim projektima i aktivnostima.

Leave a Reply