CZIIR WEBINAR/OBUKA 25.11.-30.11.2021. godine – 3D modelovanje i rendering

Predavač: Marko Došlov, dip. inž. arhitekture

Centar za istraživanje i razvoj Gradiška od 25. do 30. novembra 2021. godine organizuje stručno predavanje na temu „3D modelovanje i rendering“ čiji je cilj da saradnicima Centra, klijentima, ali i svim zainteresovanim predstavnicima preduzeća i fizičkim licima prenese znanja o osnovama i značaju uloge 3D modelovanja i renderinga, te njihovoj primjeni u industriji namještaja.

Stručno predavanje će biti organizovano u formi webinara, gdje će svi učesnici imati priliku da prođu sve faze koje podrazumijeva 3D modelovanje proizvoda, te pripreme za rendering (UV mapiranje, svijetla, materijali), kao i rendering pojedinačnih proizvoda ali i enterijera. Programi koji će služiti kao osnova za ovaj webinar su Autodesk 3ds Max i V-Ray rendering softver.

Stručno predavanje će učesnicima omogućiti da steknu osnovna znanja koja će moći primjeniti u svakodnevnom radu, te steknu osnovu za dalji rad i razvoj svojih vještina u 3D modelovanju. Stručno predavanje će održati gospodin Marko Došlov, dipl. inž. arhitekture koji posjeduje dugogodišnje iskustvo u 3D modelovanju i renderingu, te je zaposlen u jednoj od vodećih kompanija na polju 3D modelovanja.


Pozivamo vas da se blagovremeno prijavite na stručno predavanje tako što ćete do četvrtka 25.11.2021. godine do 12h poslati vaše osnovne podatke (ime i prezime, zanimanje, naziv preduzeća/institucije ispred koje se prijavljujete) na mail:  bojana.bjelovuk@gradgradiska.com


Stručni predavanje se organizuje u sklopu projekta „Gradiška – grad drveta“ koji sprovodi grad Gradiška zajedno sa partnerima u sklopu „EU4Business“ projekta koji finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Raspored predavanja možete pogledati ispod:

1. dan – 25.11.2021. godine – od 18:00h do 21:00h / webinar

 • Osnove Autodesk 3ds Max softvera;
 • Osnovni principi modelovanja;
 • Osnovni principi renderovanja.

2. dan – 26.11.2021. godine – od 18:00h do 21:00h / webinar

 • Modelovanje pločastog namještaja;
 • Modelovanje pločastog namještaja;
 • Modelovanje stolice.

 3. dan – 27.11.2021. godine – od 09:00h do 15:00h / webinar

 • Modelovanje stola;
 • Modelovanje sofe;
 • Modelovanje sofe;
 • Modelovanje dekoracija;
 • UV mapping;
 • UV mapping.

4. dan – 29.11.2021. godine – od 18:00h do 21:00h / webinar

 • Osvjetljenje;
 • Osvjetljenje/materijali;
 • Materijali.

5. dan – 30.11.2021. godine – od 18:00h do 21:00h / webinar

 • Studio render;
 • Render enterijera;
 • Utisci – pitanja.